اگر از طریق فرودگاه به منطقه شینگن سفر می کنید، حتی اگر فرودگاه را ترک نکنید نیز نیاز به دریافت ویزای شینگن ترانزیت فرودگاهی دارید. 

ویزای شینگن ترانزیت فرودگاهی چیست؟

 • نوعی ویزا (نوع A) که به شما امکان می دهد به فرودگاه خاصی در منطقه شینگن با هدف ترانزیت از این منطقه دسترسی پیدا کنید تا بهمقصد نهایی خود در خارج از منطقه شینگن برسید .
 • اگر از طریق فرودگاه به منطقه شینگن سفر می کنید، حتی اگر فرودگاه را ترک نکنید نیز نیاز به دریافتویزای شینگن ترانزیت فرودگاهی دارید. شرایط ورود شما به عنوان یک تبعه کشور ثالث به فرودگاه منطقه شینگن با توجه به وضعیت اقامت و تابعیت شما تعیین می شود. 
 • در مواردی کهسفر شما مستلزم پرواز غیر مستقیم به مقصدی خارج از منطقه شینگن باشد، به جزئیات سفر خود بسیار توجه کنید . اگر پرواز شما مستلزم تغییر هواپیما در فرودگاهی در داخل منطقه شینگن باشد و شما مجبور باشید برای تغییر فرودگاه ها از منطقه ترانزیت بین المللی خارج شوید، وارد منطقه شینگن می شوید و بنابراین باید درخواست این نوع ویزا را بدهید.

واجدین شرایط: چه کسی می تواند درخواست دهد:

کدام کشورها هنگام عبور از فرودگاه های بین المللی شینگن به ویزای شینگن ترانزیت فرودگاهی نیاز دارند؟

شهروندان برخی کشورها باید درخواست ویزای ترانزیت فرودگاهی برای کل کشورهای شینگن کنند در حالی که کشورهای دیگر برای عبور از برخی از فرودگاه های بین المللی در منطقه شینگن نیاز به دریافت ویزای ترانزیت فرودگاهی دارند.   

1. شهروندان کشورهای زیر نیاز به تهیه ویزای ترانزیت فرودگاهی برای کل کشورهای شینگن دارند:

 • افغانستان
 • بنگلادش
 • جمهوری دموکراتیک کنگو
 • اریتره
 • اتیوپی
 • غنا
 • ایران
 • عراق
 • نیجریه
 • پاکستان
 • سومالی
 • سری لانکا

2. کشورهایی که برای عبور از طریق برخی فرودگاه های بین المللی در منطقه شینگن باید ویزای ترانزیت فرودگاهی تهیه کنند:

طبق قوانین برخی از کشورهای عضو شینگن، اتباع تعدادی از کشورهای ثالث هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های واقع در قلمرو یکی از کشورهای عضو شنگن، نیاز به تهیه ویزای ترانزیت فرودگاهی دارند.

توجه داشته باشید که در بلژیک ، اسپانیا ، هلند و سوئیس ، الزامات دریافت ویزای جابه جایی فرودگاهی به دارندگان پاسپورت های ویژه و خدماتی صادر شده توسط کشورهای مربوط اعمال نمی شود. در مورد فرانسه، الزامات ویزای ترانزیت فرودگاه بر روی دارندگان گذرنامه های معمولی صادر شده توسط کشورهای مربوط اعمال می شود مگر اینکه در زیر خلاف آن ذکر شده باشد:

الجزایر

اتباع الجزایر تنها هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شینگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاهی تهیه کنند:

 • جمهوری چک (CZ)

آنگولا

اتباع آنگولا تنها هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاهی داشته باشند:

 • فرانسه (FR)

ارمنستان

اتباع ارمنستان فقط هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شینگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاهی داشته باشند.

 • جمهوری چک (CZ)

کامرون

اتباع کامرون هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاهی داشته باشند:

 • یونان (EL)
 • اسپانیا (ES)
 • فرانسه (FR)

جمهوری آفریقای مرکزی

اتباع جمهوری آفریقای مرکزی تنها هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شنگن زیر، موظف به تهیه ویزای ترانزیت فرودگاه هستند:

 • فرانسه (FR)

چاد

اتباع چاد هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه دریافت کنند:

 • جمهوری چک (CZ)
 • فرانسه (FR)

کنگو (جمهوری)

اتباع کنگو هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شینگن زیر، لازم است ویزای ترانزیت فرودگاهی داشته باشند:

 • یونان (EL)
 • اسپانیا (ES)
 • فرانسه (FR)

ساحل عاج

اتباع عاج  هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، موظف به تهیه ویزای ترانزیت فرودگاه هستند:

 • اسپانیا (ES)
 • فرانسه (FR)

کوبا

اتباع کوبا هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاهی داشته باشند:

 • جمهوری چک (CZ)
 • اسپانیا (ES)
 • فرانسه (FR)
 • هلند (NL)
 • لهستان (PL)

جیبوتی

اتباع جیبوتی فقط هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شینگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • اسپانیا (ES)

جمهوری دومینیکن

اتباع دومینیکن هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • بلژیک (BE)
 • فرانسه (FR)

مصر

اتباع مصر تنها هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • جمهوری چک (CZ)

گامبیا

اتباع گامبیا فقط هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شینگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند.

 • اسپانیا (ES)

گینه

اتباع گینه هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • بلژیک (BE)
 • اسپانیا (ES)
 • فرانسه (FR)
 • هلند (NL)
 • پرتغال (PT)

توجه داشته باشید که در فرانسه، الزام به ویزای حمل و نقل فرودگاهی در مورد دارندگان پاسپورت های خدماتی گینه نیز اعمال می شود.

گینه بیسائو

اتباع گینه بیسائو هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای حمل و نقل فرودگاه داشته باشند:

 • بلژیک (BE)
 • اسپانیا (ES)
 • هلند (NL)

هائیتی

اتباع هائیتی تنها هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شنگن زیر، ملزم به داشتن ویزای ترانزیت فرودگاه هستند:

 • فرانسه (FR)

هند

اتباع هند هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شینگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • جمهوری چک (CZ)
 • آلمان (DE)
 • اسپانیا (ES)

اردن

اتباع اردن فقط هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شینگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند.

 • آلمان (DE)

توجه داشته باشید؛ در صورتیکه دارندگان پاسپورت یا اسناد جایگزین پاسپورت اردنی دارای ویزای معتبر استرالیا، اسرائیل یا نیوزلند و همچنین دارای بلیط هواپیما یا کارت پرواز معتبر برای پرواز باشند، الزام به دریافت ویزای حمل و نقل فرودگاهی نمی باشد.

درصورت بازگشت مسافران به اردن پس از اقامت مجاز در یكی از كشورهای فوق و همچنین داشتن بلیط هواپیمایی تایید شده یا گذرنامه معتبر برای پرواز به اردن، ویزای ترانزیت فرودگاه نیز مورد نیاز نیست . پرواز بعدی باید طی دوازده ساعت پس از ورود به آلمان از فرودگاه به منطقه ترانزیتی مورد نظر صورت گیرد.

لبنان

شهروندان لبنانی هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • جمهوری چک (CZ)
 • آلمان (DE)

لیبریا

اتباع لیبریا تنها هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شنگن زیر، باید دارای ویزای حمل و نقل فرودگاه باشند:

 • اسپانیا (ES)

لیبی

اتباع لیبیایی فقط هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شینگن زیر، موظف به داشتن ویزای ترانزیت فرودگاه هستند:

 • جمهوری چک (CZ)

مالی

اتباع مالی هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • جمهوری چک (CZ)
 • آلمان (DE)
 • اسپانیا (ES)
 • فرانسه (FR)

موریتانی

اتباع موریتانی هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • جمهوری چک (CZ)
 • فرانسه (FR)

نپال

اتباع نپال هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • بلژیک (BE)
 • هلند (NL)

نیجریه

اتباع نیجریه تنها هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • جمهوری چک (CZ)

فیلیپین

اتباع فیلیپینی فقط هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شینگن زیر، ملزم به داشتن ویزای ترانزیت فرودگاه هستند:

 • فرانسه (FR)

روسیه

اتباع روسیه تنها هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شنگن زیر، باید ویزای حمل و نقل فرودگاه داشته باشند:

 • فرانسه (FR)

توجه داشته باشید که ویزای ترانزیت فرودگاه برای اتباع روسیه که از فرودگاه ارمنستان ، آذربایجان ، گرجستان ، اوکراین ، بلاروس ، مولداوی ، ترکیه یا مصر پرواز می کنند، لازم به دریافت است.

سنگال

اتباع سنگالی هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • فرانسه (FR)
 • ایتالیا (IT)
 • پرتغال (PT)

سیرالئون

اتباع سیرالئون هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای حمل و نقل فرودگاه داشته باشند:

 • اسپانیا (ES)
 • فرانسه (FR)
 • هلند (NL)

سودان جنوبی

اتباع سودان جنوبی هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • بلژیک (BE)
 • جمهوری چک (CZ)
 • آلمان (DE)
 • فرانسه (FR)
 • هلند (NL)

سودان

اتباع سودانی هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • بلژیک (BE)
 • جمهوری چک (CZ)
 • آلمان (DE)
 • یونان (EL)
 • فرانسه (FR)
 • هلند (NL)

سوریه

اتباع سوریه هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • بلژیک (BE)
 • جمهوری چک (CZ)
 • دانمارک (DK)
 • آلمان (DE)
 • یونان (EL)
 • اسپانیا (ES)
 • فرانسه (FR)
 • ایتالیا (IT)
 • هلند (NL)
 • اتریش (AT)
 • نروژ (نه)
 • سوئیس (CH)

توگو

اتباع توگو فقط هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشور شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • اسپانیا (ES)

ترکیه

اتباع ترکیه هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • جمهوری چک (CZ)
 • آلمان (DE)
 • نروژ (نه)
 • سوئیس (CH)

یمن

اتباع یمنی موظف هستند هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شینگن زیر، ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • جمهوری چک (CZ)
 • اسپانیا (ES)
 • هلند (NL) –قابل اجرا از 15 ژوئن 2020 

فلسطین

شهروندان فلسطینی هنگام عبور از منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاه های کشورهای شنگن زیر، باید ویزای ترانزیت فرودگاه داشته باشند:

 • بلژیک (BE)
 • جمهوری چک (CZ)
 • اسپانیا (ES)
 • فرانسه (FR)

توجه داشته باشید که الزام به تهیه ویزای ترانزیت فرودگاه برای فرانسه در مورد دارندگان سند سفر برای آوارگان فلسطینی اعمال می شود.

مدارک مورد نیاز

 • متقاضیانویزای شینگن ترانزیت فرودگاهی فقط باید مدارک اولیه لازم برای ویزای شینگن را ارائه دهند .   

نحوه درخواست برای ویزای  شینگن  ترانزیت فرودگاهی

 1. تعیین کشور شینگنی که از طریق آن سفر خواهید کرد.  درخواست ویزای ترانزیت شنگن از طریق کنسولگری آن کشور.
 2. انتخاب “ترانزیت فرودگاهی” به عنوان هدف سفر.
 3. تعیین تعداد “ورودی” موردنیاز به منطقه شینگن.
 4. جمع آوری اسناد اولیه مورد نیاز . 
 5. پر کردن نامه درخواست. کشورهای مختلف شینگن روش های مختلف دسترسی به برنامه ها را ارائه می دهند. امکان استفاده از پورتال برنامه آنلاین یا درخواست نامه دستی. 
 6. پرداخت هزینه درخواست (هزینه استاندارد برای بزرگسالان 80 یورو است). شما احتمالاً باید همراه با درخواست ویزای خود هزینه خدمات نیز پرداخت کنید. این هزینه جدا از هزینه ویزا بوده و احتمالاً در قرار مصاحبه خود در مرکز درخواست ویزا ملزم به پرداخت آن هستید. لطفا توجه داشته باشید که این هزینه ها قابل استرداد نیستند.  
 7. ارسال درخواست.
 8. تعیین قرار مصاحبه. مصاحبه ها به صورت حضوری یا در سفارت یا کنسولگری کشوری که متقاضی آن هستید یا در یک مرکز درخواست ویزا مرتبط با کنسولگری کشوری که متقاضی آن هستید، انجام می شود.

زمان درخواست

 • حداقل 15 روز قبل از روز سفر شما و حداکثر 6 ماه قبل از سفر.    

برای دریافت ویزای ترانزیت فرودگاهی شینگن باید کجا اقدام کنید

 • شما بایداز طریق سفارت یا کنسولگری کشوری که به آن سفر می کنید یا از طریق مرکز درخواست ویزا مرتبط با کنسولگری آن کشور، برای تهیه ویزای شینگن ترانزیت فرودگاهی اقدام کنید.  
 • در صورت ترانزیت از طریق دو یا چند کشور شینگن، لازم است که به سفارت، کنسولگری یا مرکز درخواست ویزا مربوط به کشوری که برای اولین بار به آن سفر می کنید، مراجعه کنید.

زمان پردازش

 • به طور کلی زمان پردازش ویزای شینگن ترانزیت فرودگاهی حدود دو هفته (15 روز) است.در موارد خاص، کنسولگری ها می توانند 60-30 روز این زمان را به تعویق بیاندازند.