اگر برای مقاصد توریستی به عنوان مثال تور گردشگری قصد سفر دارید، باید برای ویزای شینگن جهانگردی درخواست دهید.

ویزای شینگن توریستی چیست؟

 • نوعی ویزای اقامت کوتاه مدت (نوع C) که امکان سفر و اقامت 90 روزه طی یک دوره 180 روزه را در منطقه شینگن برای اهداف گردشگری فراهم می کند.

واجدین شرایط : چه کسانی می تواند درخواست دهند

 • شهروندان کشور ثالثی که از ورود بدون ویزا یا ویزا در بدو ورود به منطقه شینگن مستثنی هستند و دلیل موجه، معتبر و مستند برای سفر به منطقه شینگن برای اهداف گردشگری دارند؛ واجد شرایط درخواست ویزای شینگن توریستی می باشند.

مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی شینگن

 • متقاضیان ویزای شینگن توریستی فقط باید مدارک اولیه مورد نیاز را ارائه دهند.

نحوه درخواست ویزای شینگن توریستی

 1. تعیین کشور شینگنی که بیشترین زمان را برای سفر خود در آن صرف خواهید کرد. اقدام از طریق کنسولگری آن کشور برای دریافت ویزای توریستی شینگن.
 2. انتخاب “توریستی” به عنوان هدف سفر.
 3. تعیین تعداد “ورودی” مورد نیاز به منطقه شینگن.
 4. جمع آوری اسناد اولیه مورد نیاز و همچنین سایر اسناد مورد نیاز برای ویزای توریستی.
 5. پر کردن فرم درخواست. کشورهای مختلف شینگن روش های مختلفی جهت دریافت ویزا ارائه می دهند؛ پورتال درخواست آنلاین و یا پر کردن فرم درخواست چاپی از روش های معمول هستند.
 6. پرداخت هزینه درخواست (هزینه استاندارد برای بزرگسالان 80 یورو است). احتمالاً بایستی علاوه بر هزینه درخواست ویزا، هزینه خدمات نیز پرداخت کنید. این هزینه از هزینه ویزا که احتمالاً در قرار مصاحبه بعدی خود در یکی از مراکز درخواست ویزا شخصاً پرداخت خواهید کرد مجزا است. لطفا توجه داشته باشید که این هزینه ها قابل استرداد نیستند.
 7. ارسال درخواست.
 8. تعیین قرار مصاحبه. مصاحبه ها به صورت حضوری یا در سفارت یا کنسولگری کشوری که متقاضی آن هستید، یا در یک مرکز درخواست ویزا مرتبط با کنسولگری کشوری که متقاضی آن هستید، انجام می شود.

زمان درخواست برای ویزای شینگن توریستی

 • درخواست برای ویزای شینگن باید حداقل 15 روز و حداکثر 6 ماه قبل از روزی که قصد سفر دارید، انجام شود.

محل درخواست برای ویزای شینگن توریستی

 • برای دریافت ویزای شینگن توریستی باید از طریق سفارت یا کنسولگری کشوری در منطقه شینگن که به آن سفر می کنید یا از طریق مرکز درخواست ویزا مرتبط با کنسولگری آن کشور اقدام کنید.
 • اگر قصد سفر به چندین کشور در منطقه شینگن را دارید باید از طریق سفارت، کنسولگری یا مرکز درخواست ویزا مرتبط با کشوری که بیشترین زمان را در آن می گذرانید اقدام کنید. درصورتی که قصد دارید مدت زمان مساوی را در چند کشور سپری کنید، باید درخواست خود را به سفارت، کنسولگری یا مرکز درخواست ویزا مربوط به کشوری که اولین بار وارد آن می شوید، ارائه کنید.

زمان ارزیابی

 • به طور کلی زمان پردازش ویزای شینگن توریستی حدود دو هفته (15 روز) است. در موارد نادر، کنسولگری ها می توانند بین 60-30 روز تصمیم گیری در مورد درخواست ویزا را به تعویق بیاندازند.