اگر به دلایل پزشکی یعنی استفاده از مراقبت های پزشکی قصد سفر دارید، باید برای ویزای پزشکی شینگن اقدام کنید.

ویزای پزشکی شینگن چیست؟

 • نوعی ویزای اقامت کوتاه مدت (نوع C) که امکان سفر و اقامت 90 روزه طی یک دوره 180 روزه را در منطقه شینگن برای اهداف پزشکی فراهم می کند.

واجدین شرایط : چه کسانی می تواند برای ویزای پزشکی شینگن درخواست دهند

 • شهروندان کشور ثالثی که از ورود بدون ویزا یا ویزا در بدو ورود به منطقه شینگن مستثنی هستند و دلیل قانونی، معتبر و مستند برای مراقبت های پزشکی در منطقه شینگن دارند؛ واجد شرایط درخواست ویزای شینگن پزشکی می باشند.

مدارک مورد نیاز برای ویزای پزشکی شینگن

 • علاوه بر اسناد اولیه مورد نیاز، برای درخواست ویزای پزشکی باید موارد زیر ارائه شوند: (لطفا توجه داشته باشید که فرم های مورد نیاز بسته به اینکه شخص متقاضی، بیمار یا همراه بیمار است، متفاوت است).

اگر متقاضی بیمار باشد:

 • آخرین گزارش پزشکی.
 • قرار ملاقات از بیمارستان / درمانگاه / پزشکی که قصد دارید از آنها خدمات مراقبتی دریافت کنید. این فرم بایستی:
  • مهر یا امضا شده باشد؛
  • شامل نحوه پرداخت هزینه های درمان باشد (به عنوان مثال آیا پرداخت به صورت بیعانه یا در بدو ورود انجام می شود).

اگر متقاضی همراه بیمار باشد:

 • نامه معرفی که شامل مشخصات همراه و جزئیات رابطه وی با بیمار باشد (نام کامل همراه و بیمار باید در آن ذکر شود).
 • نامه قرار ملاقات برای معالجه بیمار (ترجیحاً نام کامل همراه در آن ذکر شده باشد).
 • اطلاعات / اثبات تامین هزینه های سفر به عنوان همراه بیمار از جمله محل اقامت، نحوه پرداخت هزینه اقامت و غیره.

نحوه درخواست برای ویزای شینگن پزشکی

 1. تعیین کشور شینگنی که بیشترین زمان را برای سفر خود در آن صرف خواهید کرد. اقدام از طریق کنسولگری آن کشور برای ویزای پزشکی شینگن.
 2. انتخاب “دلایل پزشکی” به عنوان هدف سفر.
 3. تعیین تعداد “ورودی” مورد نیاز به منطقه شینگن.
 4. جمع آوری اسناد اولیه مورد نیاز و همچنین سایر اسناد مورد نیاز برای ویزای پزشکی.
 5. پر کردن فرم درخواست. کشورهای مختلف شینگن روش های مختلفی جهت دریافت ویزا ارائه می دهند؛ پورتال درخواست آنلاین و یا پر کردن فرم درخواست چاپی از روش های معمول هستند.
 6. پرداخت هزینه درخواست (هزینه استاندارد برای بزرگسالان 80 یورو است). احتمالاً بایستی علاوه بر هزینه درخواست ویزا، هزینه خدمات نیز پرداخت کنید. این هزینه از هزینه ویزا که احتمالاً در قرار مصاحبه بعدی خود در یکی از مراکز درخواست ویزا شخصاً پرداخت خواهید کرد مجزا است. لطفا توجه داشته باشید که این هزینه ها قابل استرداد نیستند.
 7. ارسال درخواست.
 8. تعیین قرار مصاحبه. مصاحبه ها به صورت حضوری یا در سفارت یا کنسولگری کشوری که متقاضی آن هستید، یا در یک مرکز درخواست ویزا مرتبط با کنسولگری کشوری که متقاضی آن هستید، انجام می شود.

زمان درخواست

 • درخواست برای ویزای شینگن باید حداقل 15 روز و حداکثر 6 ماه قبل از روزی که قصد سفر دارید، انجام شود.

محل درخواست

 • برای دریافت ویزای شینگن پزشکی باید از طریق سفارت یا کنسولگری کشوری در منطقه شینگن که به آن سفر می کنید یا از طریق مرکز درخواست ویزا مرتبط با کنسولگری آن کشور اقدام کنید.
 • اگر قصد سفر به چندین کشور در منطقه شینگن را دارید باید از طریق سفارت، کنسولگری یا مرکز درخواست ویزا مرتبط با کشوری که بیشترین زمان را در آن می گذرانید اقدام کنید. درصورتی که قصد دارید مدت زمان مساوی را در چند کشور سپری کنید، باید درخواست خود را به سفارت، کنسولگری یا مرکز درخواست ویزا مربوط به کشوری که اولین بار وارد آن می شوید، ارائه کنید.

زمان ارزیابی ویزای شینگن پزشکی

 • به طور کلی زمان پردازش ویزای شینگن پزشکی حدود دو هفته (15 روز) است. در موارد نادر، کنسولگری ها می توانند بین 60-30 روز تصمیم گیری در مورد درخواست ویزا را به تعویق بیاندازند.