دعوت نامه ویزای شینگن چیست؟

 • بسته به هدف شما برای بازدید از منطقه شینگن ، ممکن است لازم باشد دعوت نامه ای را به کنسولگری / سفارت که از طریق آن درخواست می کنید ارائه دهید. دعوت نامه در اصل درخواست مکتوب شما برای اقامت از طرف یک میزبان ، انجام تجارت یا شرکت در رویدادهای مختلف در منطقه شینگن است.
 • بیشتر نامه های دعوت نامه باید خطاب به متقاضی (یعنی شخصی که دعوت می شود) نوشته شوند. گاهی اوقات ممکن است در موارد تجارت و کسب و کار مخاطب نامه های دعوت نامه، کنسولگری/ سفارت  باشد. چنین حالتی تقریباً دعوت نامه های سطح بالا برای اعضای رسمی/ نمایندگان دولتی را در بر می گیرد.
 • نامه (های) دعوت نامه باید به کنسولگری/ سفارتی که از طریق آن درخواست می کنید ارسال شوند تا مشخص شود برای درخواست ویزای شینگن معتبر هستند یا خیر.
 • در موارد زیر، دعوت نامه یکی از اسناد تکمیلی است که شما علاوه بر اسناد اولیه مورد نیاز باید به عنوان بخشی از درخواست ویزای شینگن ارائه دهید.  
 • برای سفر به منطقه شینگن برای اهداف زیر ممکن است دعوتنامه لازم باشد:
  1. گردشگری.
  2. دیدار با خانواده و دوستان.
  3. کسب و کار.
  4. برای شرکت در رویدادها / برنامه های فرهنگی ، علمی ، مذهبی ، ورزشی ، سیاسی یا سایر موارد.
  5. رویداد های رسمی.

چه کسی به دعوت نامه احتیاج دارد؟

 • اگر برای اهداف توریستی به کشور شینگن سفر می کنید و در منزل یک میزباناقامت دارید (یعنی اقامت در خانه شخص به جای پرداخت هزینه برای اسکان)، به یک دعوت نامه احتیاج دارید. 
 • اگر به دلایل اجتماعی (به عنوان مثال برای ملاقات با خانواده یا دوستان) قصد سفر و اقامت در کنار آنها را دارید (یعنی اقامت نزد شخص و نه در هتل)، باید دعوت نامه ارائه دهید. 
 • اگر به منظور انجام کسب و کار به منطقه شینگن سفرمی کنید، ممکن است به دعوت نامه از یک نهاد تجاری که خواستار شرکت در کنفرانس ها، جلسات و رویدادهای مربوط به آن هستید، نیاز داشته باشید.
 • اگر قصد سفر برای یکی از اهداف زیر را دارید،به دعوت نامه احتیاج دارید: 
  1. اهداف فرهنگی (یعنی شرکت در رویدادهای فرهنگی) ؛ 
  2. اهداف علمی (یعنی انجام تحقیقات علمی یا شرکت در یک کنفرانس علمی) ؛ 
  3. اهداف مذهبی (یعنی شرکت در فعالیت ها / مجالس مذهبی) ؛ 
  4. اهداف ورزشی (یعنی شرکت در مسابقات ورزشی از جمله عضوی از یک تیم) ؛ 
  5. اهداف سیاسی (یعنی شرکت در فعالیت های سیاسی مانند شرکت در کنفرانس ها). 
 • اگر به دلایل رسمی و دولتی در سفر هستید به عنوان مثال عضوی از یک هیئت سیاسی هستید و توسط نهاد دولتی یا رایزنی یکی از کشورهای شینگن برای بازدید از یک کشور یا کشورهایی در منطقه شینگن دعوت شده اید، به یک دعوت نامه احتیاج دارید.

چه کسی به دعوت نامه احتیاج ندارد؟

 • اگر برای اهداف توریستی سفر می کنید و قصد اقامت در منزل یک میزبان ندارید (یعنی در هتل ها اقامت داشته یا محل اقامت خود را اجاره می کنید) نیازی به دعوت نامه ندارید. 
 • اگر به دلایل پزشکی در سفر هستید (یعنی به دنبال مراقبت پزشکی هستید)، نیازی به دعوت نامه ندارید. 
 • اگر برای اهداف آموزشی (مثلاً شرکت در دوره ای در مدرسه یا شرکت در رویدادها / برنامه های آموزشی یا تحصیلی) عازم سفر هستید، نیازی به دعوت نامه ندارید. 
 • اگر با ویزای ترانزیت فرودگاه از طریق منطقه شینگن سفر می کنید، نیازی به دعوت نامه ندارید.

دعوت نامه ویزای شینگن برای جهانگردی

 • اگر به منظور توریستی قصد سفر به شینگن دارید و در خانه یک میزبان اقامت دارید (اقامت نزد کسی که می شناسید نه در هتل) باید دعوت نامه ارائه دهید.
 • این نامه را باید یکی از اعضای خانواده یا دوست شما که از وی دیدار می کنید نوشته باشد.
 • این نامه باید به صورت یک درخواست کتبی باشد.
 • محتوای نامه باید شامل موارد زیر باشد:
  • نام نویسنده.
  • ماهیت رابطه شما (یعنی چگونگی رابطه/ شناخت یکدیگر).
  • تاریخ و مدت اقامت شما.
  • آدرس کامل وی.
  • فعالیت های برنامه ریزی شده.
  • جزئیات مالی مربوط به بازدید (چه کسی هزینه سفر / اقامت شما را پرداخت می کند).
  • اگر میزبان شما حامی مالی سفر شما است باید اطلاعات مربوط به اشتغال آنها از جمله درآمد سالانه ارائه شود.
 • علاوه بر دعوت نامه کتبی، ممکن است نیاز باشد، نویسنده نامه فتوکپی مدرک شناسایی خود (مانند شناسنامه رسمی یا گذرنامه) را نیز به همراه داشته باشد.
 • اگر در طول سفر خود نزد چندین میزبان اقامت دارید، هر یک از میزبان هایی که قصد اقامت با آنها را دارید باید از طرف شما نامه ای بنویسد.در ویزای چندبار ورود شینگن، این مسئله اهمیت بیشتری می یابد. به عنوان مثال اگر می خواهید چندین بار وارد منطقه شینگن شده و از آن خارج شوید و در طول مدت اقامت خود در منطقه شینگن در منزل 3 میزبان مختلف اقامت داشته باشید، به سه دعوت نامه جداگانه نیاز دارید.

دعوت نامه ویزای شینگن برای دیدار با خانواده و دوستان

 • اگر به دلایل اجتماعی (به عنوان مثال برای ملاقات با خانواده یا دوستان) قصد سفر و اقامت در کنار آنها دارید (یعنی اقامت با شخصی که به وی می روید و نه در هتل) ، باید نامه دعوت نامه ارائه دهید.
 • این نامه را باید یکی از اعضای خانواده یا دوست شما که از وی دیدار می کنید نوشته شود.
 • این نامه باید به صورت یک درخواست کتبی باشد.
 • محتوای نامه باید شامل موارد زیر باشد:
  • نام نویسنده.
  • ماهیت رابطه شما (یعنی چگونگی رابطه / شناخت یکدیگر).
  • تاریخ و مدت اقامت شما.
  • آدرس کامل.
  • اطلاعات تماس (شماره تلفن ، ایمیل).
  • فعالیت های برنامه ریزی شده.
  • جزئیات مالی مربوط به بازدید (چه کسی هزینه سفر / اقامت شما را پرداخت می کند).
  • اگر فامیل/ دوست شما حامی مالی سفر شما است باید اطلاعات مربوط به اشتغال آنها از جمله درآمد سالانه ارائه شود.
 • علاوه بر دعوت نامه کتبی، نویسنده نامه باید فتوکپی مدرک شناسایی خود (مانند شناسنامه رسمی یا پاسپورت) را نیز به همراه داشته باشد.
 • اگر در طول سفر خود نزد اقوام یا دوستان متعددی اقامت دارید، هر شخصی که قصد اقامت با او را دارید باید از طرف شما نامه ای بنویسد.به عنوان مثال اگر در طول اقامت خود در منطقه شینگن قصد اقامت نزد 3 خویشاوند مختلف داشته باشید، به سه نامه جداگانه نیاز خواهید داشت.

دعوت نامه ویزای شینگن برای کسب و کار

 • اگر به منظور انجام کار به منطقه شینگن سفر می کنید، احتمالاً به یک نامه دعوت از سوی یک نهاد تجاری که خواستار شرکت در کنفرانس ها ، جلسات و رویدادهای عمومی مربوط به آن هستید، نیاز خواهید داشت.
 • این نامه باید توسط سازمان (ها) ، موسسه (ها) یا شخصی که شما را به کنفرانس دعوت می کند/ با شما تجارت می کند، نوشته شود.
 • این نامه باید به صورت درخواست کتبی برای شرکت در رویدادهای تجاری در هنگام بازدید از منطقه شینگن باشد.
 • محتوای نامه باید شامل موارد زیر باشد:
  • شرکت ، سازمان / موسسه یا نام نویسنده.
  • شرح شرکت ، کنفرانس و / یا سازمان / موسسه.
  • شرح کارهای موردنظر/ رویدادهایی که متقاضی قصد شرکت در آن را دارد.
  • تاریخ و مدت زمان رویدادها.
  • آدرس کامل سازمان / موسسه.
  • فعالیت های برنامه ریزی شده.

دعوت نامه ویزای شینگن برای برنامه های فرهنگی ، علمی ، مذهبی ، ورزشی ، سیاسی یا سایر موارد

 • اگر قصد سفر برای یکی از اهداف زیر را دارید، به یک دعوت نامه نیاز خواهید داشت:
  1. فرهنگی (یعنی شرکت در رویدادهای فرهنگی).
  2. علمی (یعنی انجام تحقیقات علمی یا شرکت در یک کنفرانس علمی).
  3. مذهبی (یعنی شرکت در فعالیت ها / مجالس مذهبی).
  4. ورزشی (یعنی شرکت در مسابقات ورزشی یا به عنوان عضو یک تیم).
  5. سیاسی (یعنی شرکت در فعالیت های سیاسی مانند شرکت در کنفرانس ها).
  6. سایر موارد (رویدادها / برنامه هایی که برای شرکت در آن دعوت نامه دریافت کرده اید).
 • این نامه باید توسط شخصی به نمایندگی از سازمان (ها)، موسسه (های) مورد بازدید یا مشارکت شما نوشته شود.
 • به عنوان مثال اگر برای اهداف مذهبی سفر می کنید ، باید یک دعوت نامه کتبی از طرف یک سازمان مذهبی داشته باشید که از شما دعوت به شرکت در رویداد موردنظر کند.
 • این نامه باید به صورت یک درخواست کتبی برای شرکت در رویدادها / برنامه های فرهنگی ، علمی ، مذهبی ، ورزشی ، سیاسی یا سایر موارد باشد.
 • محتوای نامه باید شامل موارد زیر باشد:
  • نام نویسنده / نام سازمان.
  • شرح سازمان / موسسه.
  • شرح رویدادهایی که متقاضی قصد شرکت در آنها را دارد.
  • تاریخ و مدت زمان رویدادها.
  • آدرس کامل سازمان / موسسه.
  • فعالیت های برنامه ریزی شده.
 • علاوه بر دعوت کتبی، باید کپی بلیط رویداد (های) دعوت شده (در صورت وجود) را نیز به همراه داشته باشید.

دعوت نامه ویزای شینگن برای دعوت رسمی (سیاسی)

 • اگر به دلیل سیاسی سفر می کنید، یعنی عضوی از یک هیئت سیاسی هستید و به نمایندگی از یک کشور سوم غیر شنگن (کشور خود) قصد سفر دارید یا به طور رسمی برای بازدید از یک کشور یا کشور های داخل شینگن توسط نهاد دولتی یک کشور شینگن، برای شرکت در رویدادهای سیاسی ، مذاکرات ، برنامه های تبادل فرهنگی و غیره دعوت شده اید، نیاز به موارد زیر دارید:
  1. کپی از دعوت نامه رسمی مبنی بر دعوت از کشور شما (و در نتیجه شما) در این رویداد.
  2. نامه ای نوشته شده توسط مرجعی در کشور سوم (یعنی کشور شما / کشور غیر شنگن) مبنی بر اینکه شما عضو رسمی هیئت دولت هستید و به منظور شرکت در رویدادهای سیاسی تشریح شده در کشور شینگن قصد سفر به این کشور را دارید.
 • این نامه باید شامل موارد زیر باشد:
  • نام نویسنده یا نهاد / آژانس دولتی.
  • شرح رویدادهایی که متقاضی قصد شرکت در آنها را دارد.
  • تاریخ و مدت زمان رویدادها.
  • نام و آدرس سازمان / موسسه در کشور مقصد (در صورت وجود).
  • فعالیت های برنامه ریزی شده.

اطلاعات کلی

 • اصل اسناد را در صورت وجود به همراه داشته باشید، در غیر این صورت کپی اسناد را چاپ کنید و همراه با درخواست ویزای خود آنها را تحویل دهید.
 • لطفا توجه داشته باشید که اگرچه موارد فوق ساختار، قالب و محتوای جهانی به شمار می روند ، اما کشورهای مختلف ممکن است الزامات مختلفی را برای دعوت نامه در نظر داشته باشند.
 • بعلاوه ، ممكن است بعضی كشورها از نویسنده نامه بخواهند مستندات منحصر و اضافی را ارائه دهد.این اسناد دعوت نامه اصلی را تکمیل کرده و مختص آن کشور است. به عنوان مثال در سوئد نویسنده ملزم به ارائه گواهی از ثبت احوال شهروندی است که باید از سازمان مالیات سوئد درخواست شود.
 • برخی کشورها ممکن است فرم ها و الگوهای جداگانه ای را برای دعوت نامه داشته باشند که این الگوها از طریق وب سایت کنسولی آنها قابل دانلود هستند.به عنوان مثال در وب سایت رسمی خدمات مهاجرت سوئد، فرم دعوت نامه قابل دانلودی موجود است که بایستی توسط افراد میزبان در سوئد که مایل به دعوت اقوام یا دوستان خود از خارج از کشور هستند، پر شود. برای دسترسی به این فرم ها و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قالب و محتوای نامه های دعوت نامه، لطفاً با کنسولگری/ سفارت خاص خود مشورت کنید.