Schengen vizesi için davet mektubu nedir?

 • Schengen bölgesini ziyaret amacınıza göre, başvuru yaptığınız konsolosluğa ya da elçiliğe bir davet mektubu sunmanız gerekebilir. Davet mektupları bir nevi Schengen bölgesindeki birine konuk olmanız, bir iş yapmanız ya da çeşitli etkinliklere katılmanız için size gönderilmiş isteklerdir.
 • Davet mektuplarının büyük bir çoğunluğu, vizeye başvuran kişiye (yani davet edilen kişiye) yazılmalı ve gönderilmelidir. İş sebebiyle yazılmış davet mektupları bazı durumlarda konsolosluğa ya da elçiliğe de gönderilebilir ama bu genelde sadece resmî üye/temsilciler için gönderilen yüksek düzeyli davetleri içerir.
 • Davet mektup ya da mektuplarınızı başvuru yapacağınız konsolosluğa ya da elçiliğe sunduktan sonra Schengen vize başvurunuzda sunduğunuz davet mektubunun gerçek olup olmadığı incelenir.
 • Bir davet mektubu, aşağıdaki durumlarda Schengen vize başvurusunda Gerekli Temel Belgeler ile birlikte sunmanız gereken ek belgelerden bir tanesidir.
 • Aşağıdaki sebeplerle Schengen bölgesine yapılan seyahatler için davet mektubu zorunlu olabilir:
  1. Turizm.
  2. Aile ve arkadaşları ziyaret.
  3. Ticaret.
  4. Kültürel, bilimsel, dinî, politik veya başka bir etkinlik/programa katılma.
  5. Resmî davetler.

Davet mektubu kimler için gereklidir?

 • Eğer Schengen bölgesine turistik amaçlarla gidecek ve birine konuk olacaksanız (yani kalacağınız yer için para vermek yerine bir kişinin evinde kalacaksanız), davet mektubuna ihtiyacınız vardır.
 • Eğer Schengen bölgesine ağırlıklı olarak sosyal amaçlarla gidecek  (aile ve arkadaşları ziyaret etmek gibi) ve onlarla kalacaksanız (yani otelde kalmak yerine ziyaret ettiğiniz kişinin evinde kalacaksanız), bir davet mektubu sunmanız gerekir.
 • Eğer Schengen bölgesine iş amacıyla gidecekseniz, bir ticari kuruluştan konferans, toplantı veya genel etkinliklere katılmanızı resmî olarak talep eden bir davet mektubu almanız gerekebilir.
 • Eğer aşağıdaki sebeplerden biriyle seyahat edecekseniz, davet mektubuna ihtiyacınız vardır:
  1. Kültürel sebepler (kültürel etkinliklere katılmak);
  2. Bilimsel sebepler (bilimsel bir araştırma yapmak ya da bir bilim konferansına katılmak);
  3. Dinî sebepler (dinî etkinlik ya da toplantılara katılmak);
  4. Spor sebebi (bir takımın üyesi olarak spor etkinliklerine katılmak);
  5. Politik sebepler (konferans gibi politik etkinliklere katılmak).
 • Eğer resmî bir ziyaret sebebiyle seyahat edecekseniz, yani siyasi bir delegenin üyesiyseniz ve bir Schengen ülkesinin devlet kuruluşundan ya da Schengen’e ait bir kuruluştan Schengen bölgesindeki bir ya da birkaç ülkeyi ziyaret etmeniz için davet almışsanız, bir davet mektubuna ihtiyacınız vardır.

Davet mektubu kimler için gerekli değildir?

 • Eğer ağırlıklı olarak turistik amaçlarla seyahat edecek ve birine konuk olmayacksanız (yani ya otelde kalacak ya da bir yer kiralayacaksanız), davet mektubuna ihtiyacınız yoktur.
 • Eğer ağırlıklı olarak sağlık sebepleriyle seyahat edecekseniz (yani tıbbi tedavi almanız gerekiyorsa), davet mektubuna ihtiyacınız yoktur.
 • Eğer ağırlıklı olarak eğitim amacıyla seyahat edecekseniz (yani bir okula başlayacak ya da bir eğitim etkinliğine/programına katılacaksanız), davet mektubuna ihtiyacınız yoktur.
 • Eğer Havaalanı Transit Vizesi ile Schengen bölgesinden geçiş yapıyorsanız, davet mektubuna ihtiyacınız yoktur.

Turizm için Schengen vizesi davet mektubu

 • Eğer turistik amaçlarla Schengen bölgesine seyahat edecek ve birine konuk olacaksanız (yani otel yerine tanıdığınız birinde kalacaksanız), davet mektubu sunmanız gerekir.
 • Mektup, ziyaret ettiğiniz aile üyesi/üyeleri ya da arkadaş/arkadaşlar tarafından yazılmalıdır.
 • Mektup Schengen bölgesindeki seyahatiniz boyunca mektubu yazan kişiyle birlikte kalacağınızın yazılı bir isteği şeklinde olmalıdır.
 • Mektubun içeriğinde şunlar bulunmalıdır:
  • Mektubu yazan kişinin adı.
  • Aranızdaki ilişki (akrabalık durumu/birbirinizi nasıl tanıyorsunuz).
  • Kalma tarihleri ve süresi.
  • Kalacağınız kişinin tam adresi.
  • Planladığınız faaliyetler.
  • Ziyarete ilişkin mali bilgiler (seyahat/kalma maliyetini kim karşılıyor).
  • Eğer ev sahibiniz, seyahat için mali kefiliniz olacaksa, o kişi yıllık maaş dâhil olmak üzere mesleği hakkında bilgi vermelidir.
 • Yazılı davetin yanı sıra, daveti yazan kişinin kendi kimlik belgesinin (kimlik kartı veya pasaport gibi) fotokopisini eklemesi gerekir.
 • Eğer seyahatiniz boyunca birden fazla kişinin evinde kalacaksanız, kalacağınız her ev sahibinin sizin adınıza mektup yazması gerekir. Eğer çoklu giriş Schengen vizesine sahipseniz, bu mektuplar bilhassa gerekli olacaktır. Örneğin Schengen bölgesine birkaç kere girip çıkacak ve Schengen bölgesinde bulunacağınız süre boyunca üç farklı ev sahibinde kalacaksanız, üç farklı mektubunuzun olması gerekir.

Aile ve arkadaşları ziyaret için Schengen vizesi davet mektubu

 • Eğer ağırlıklı olarak sosyal sebeplerle seyahat edecek (aile va arkadaşları ziyaret) ve onlarla kalacaksanız (yani otel yerine ziyaret ettiğiniz kişide kalma), bir davet mektubu sunmanız gerekir.
 • Mektup, ziyaret ettiğiniz aile üyesi/üyeleri ya da arkadaş/arkadaşlar tarafından yazılmalıdır.
 • Mektup Schengen bölgesindeki seyahatiniz boyunca mektubu yazan kişiyle birlikte kalacağınızın yazılı bir isteği şeklinde olmalıdır.
 • Mektubun içeriğinde şunlar bulunmalıdır:
  • Mektubu yazan kişinin adı.
  • Aranızdaki ilişki (akrabalık durumu/birbirinizi nasıl tanıyorsunuz).
  • Kalma tarihleri ve süresi.
  • Kalacağınız kişinin tam adresi.
  • İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta).
  • Planlanan etkinlikler.
  • Ziyarete ilişkin mali bilgiler (seyahat/kalma maliyetini kim karşılıyor).
  • Eğer ev sahibiniz, seyahat için mali kefiliniz olacaksa, o kişi yıllık maaş dâhil olmak üzere mesleği hakkında bilgi vermelidir.
 • Yazılı davetin yanı sıra, daveti yazan kişinin kendi kimlik belgesinin (kimlik kartı veya pasaport gibi) fotokopisini eklemesi gerekir.
 • Eğer seyahatiniz boyunca birden fazla akraba ya da arkadaşın evinde kalacaksanız, kalacağınız her ev sahibinin sizin adınıza mektup yazması gerekir. Eğer çoklu giriş Schengen vizesine sahipseniz, bu mektuplar bilhassa gerekli olacaktır. Örneğin Schengen bölgesine birkaç kere girip çıkacak ve Schengen bölgesinde bulunacağınız süre boyunca üç farklı akrabanızda kalacaksanız, üç farklı mektubunuzun olması gerekir.

İş için Schengen vizesi davet mektubu

 • Eğer Schengen bölgesine ağırlıklı olarak iş yapma amacıyla seyahat edecekseniz, bir ticari kuruluştan konferans, toplantı veya genel etkinliklere katılmanızı resmî olarak talep eden bir davet mektubu almanız gerekecektir.
 • Mektup sizi konferansa çağıran ya da sizinle iş yapacak olan organizasyon(lar), kuruluş(lar) ya da kişi tarafından yazılmalıdır.
 • Mektup, Schengen bölgesine ziyaretiniz sırasında iş etkinliklerine katılmanızı steyen yazılı bir talep şeklinde olmalıdır.
 • Mektubun içeriğinde şunlar bulunmalıdır:
  • Şirket, kuruluş/organizasyon ya da mektubu yazan kişinin adı.
  • Şirket, konferans ve/veya organizasyonun/kuruluşun açıklaması.
  • Başvuran kişinin yapacağı işin ya da katılmayı planladığı etkinliğin açıklaması.
  • Etkinliklerin tarih ve süresi.
  • Organizasyon ya da kuruluşun tam adresi.
  • Planlanan faaliyetler.

Kültürel, bilimsel, dinî, spor, siyasi ve başka bir etkinlik/program için Schengen vizesi davet mektubu

 • Ağırlı olarak aşağıdaki sebeplerden biriyle seyahat edecekseniz, katılımınızı resmî olarak talep eden bir davet mektubuna ihtiyacınız olabilir:
  1. Kültürel sebepler (kültürel etkinliklere katılmak).
  2. Bilimsel sebepler (bilimsel bir araştırma yapmak ya da bir bilim konferansına katılmak).
  3. Dinî sebepler (dinî etkinlik/toplantılara katılmak).
  4. Spor sebebi (bir takımın üyesi olarak spor etkinliklerine katılmak).
  5. Politik sebepler (konferans gibi politik etkinliklere katılmak).
  6. Diğer (katılmanız için davet aldığınız etkinlikler/programlar).
 • Mektup, ziyaret ettiğiniz/katıldığınız organizasyon ya da kuruluşu temsil eden biri tarafından yazılmalıdır.
 • Örneğin dinî sebeplerle seyahat ediyorsanız, size katılma davetinde bulunan dinî kuruluş tarafından yazılı bir davet almanız gerekir.
 • Mektup, Schengen vizesine olan seyahatinizde kültürel, bilimsel, dinî, sporla ilgili, politik veya başka bir etkinlikliğe/programa katılmanızı isteyen yazılı bir istek şeklinde olmalıdır.
 • Mektubun içeriğinde şunlar bulunmalıdır:
  • Mektubu yazan kişinin ya da kuruluşun adı.
  • Kuruluş ya da organizasyonun açıklaması.
  • Başvuran kişinin katılmayı amaçladığı etkinliklerin açıklaması.
  • Etkinliklerin tarih ve süreleri.
  • Kuruluş ya da organizasyonun tam adresi.
  • Planlanan faaliyetler.
 • Yazılı davetin yanı sıra, davet edildiğiniz etkinlik ya da etkinliklerin bilet nüshasını eklemeniz gerekir (eğer varsa).

Resmî davet sonrası Schengen vizesi için davet mektubu (siyasi)

 • Eğer birincil olarak resmî bir ziyaret amacıyla seyahat edecekseniz, yani Schengen dışındaki bir üçüncü ülke adına (sizin ülkeniz) seyahat eden bir delegenin üyesiyseniz ve bir Schengen ülkesinin devlet kuruluşundan ya da Schengen’e ait bir kuruluştan siyasi etkinlik, müzakere, kültürel değişim programı vb.ne katılmak için Schengen bölgesindeki bir ya da birkaç ülkeyi ziyaret etme daveti almışsanız, şunlara ihtiyacınız vardır:
  1. Ülkenizin (dolayısıyla sizin) söz konusu etkinliğe katılmasını isteyen resmî davetin nüshası.
  2. Resmî davette söz konusu olan etkinlikte yer almak için Schengen bölgesine giden delegenin resmî bir üyesi olduğunuzu ilan eden, üçüncü ülkedeki (sizin ülkeniz/Schengen dışı ülke) bir yetkili tarafından yazılmış mektup. 
 • Bu mektubun içeriğinde şunlar bulunmalıdır:
  • Mektubu yazan kişi veya devlet kurum ya da kuruluşunun adı.
  • Başvuran kişinin katılmayı planladığı etkinliklerin açıklaması.
  • Etkinliklerin tarih ve süreleri.
  • Gidilecek ülkedeki organizasyon ya da kuruluşun adı ve adresi (eğer uygunsa).
  • Planlanan faaliyetler.

Genel Bilgiler

 • Eğer varsa belgelerin aslını, yoksa da çıktılarını getirip vize başvurunuzla birlikte teslim edin.
 • Yukarıdaki yapı, format ve içerikler evrensel olarak kabul edilse de her ülkenin davet mektupları için farklı şart veya tercihleri olabilir.
 • İlaveten, bazı ülkeler mektubu yazan kişinin ek belgeler sunmasını isteyebilir. Bu belgeler asıl davet mektubunu destekleyicidir ve ülkere göre değişebilir. Mesela İsveç, mektubu yazan kişinin İsveç Vergi İdaresi tarafından çıkarılan özel bir medeni kayıt sertifikası eklemesini ister.
 • Bazı ülkeler, davet mektubu için kendi konsolosluklarının internet sitesinden ulaşılabilen tekli form ve şablonlar sunabilir. Örneğin resmî İsveç göçmenlik hizmetlerinin internet sitesinde, yurt dışındaki akraba veya arkadaşlarını davet etmek isteyen İsveçliler tarafından indirilip doldurulabilen bir davet formu vardır. Bu gibi formlara ulaşmak ve davet mektuplarının format ile içeriklerine ilişkin detaylı bilgiler almak için lütfen konsolosluk ya da elçilik ile iletişime geçin.