• Schengen vizesine başvururken konaklama ispatı sunmanız, yani Schengen bölgesinde bulunacağınız süre boyunca kalacak bir yerinizin (ya da kalacak yer için mali imkânlarınızın) olduğunu ispatlamanız gerekir. Bu sebeple, Schengen vizesi başvuru formunda, planladığınız konaklama şeklini yazmanız istenir.
 • Geçerli konaklama şekli, aşağıdakilerden biri veya birkaçı olabilir:
  1. Otel(ler).
  2. Ev sahibinin adresi (akraba, arkadaş, partner, sponsor).
  3. Kiralanmış ev.
  4. Yurt/okul yatakhanesi.

Konaklama ispatı nasıl gösterilir

 • Geçici (seyahatinizin bir kısmında kalacağınız) ya da kalıcı (seyahatiniz boyunca kalacağınız) fark etmeksizin, yukarıdaki ikamet yerleri için aşağıdaki bilgi/belgeleri sunmanız gerekir:
  1. Tam adres (sokak adı, şehir, posta kodu, bina numarası ve/veya daire numarası).
  2. Tam iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi).
  3. Eğer biri size ev sahipliği yapacaksa, birlikte kalacağınız kişi ya da kişilerin adı ve soyadı VE söz konusu ev sahibi ya da ev sahiplerinin mektubu.

Konaklama ispatı için gerekli belgeler

 • Konaklama ispatı olarak aşağıdaki belgeler kabul edilir:
  1. Otelde kalınıyorsa, rezervasyon ispatı.
  2. Kiralanmış bir dairede kalınıyorsa, kira anlaşması (onaylı imzanızla birlikte).
  3. Kendi mülkünüzde kalıyorsanız, satın alma/mülkiyet belgesi (onaylı imzanızla birlikte).
  4. Kalacağınız yerin ücretini karşılayabileceğinizin veya ücretini zaten ödediğinizin kanıtı (depozito veya kiracı sözleşmesi, kredi kartı ödemesi vb. şeklinde).
  5. Resmî davet (mektup şeklinde).
  6. Özel davet (mektup şeklinde).
 • Vize başvurunuz için mümkünse yukarıdaki belgelerin aslını, değilse de nüshalarını getirin.
 • Her ülkenin, Schengen vizesinin konaklama ispatını karşılamak için farklı şart ve tercihleri olabilse de yukarıdaki kalacak yerler (ve ilgili belgeler) evrenseldir. Kalmak istediğiniz Schengen ülkesi için konaklama ispatını sunmanın en iyi yolunu öğrenmek istiyorsanız, bu ülkenin konsolosluk ya da elçiliğiyle iletişime geçiniz.
 • Bir Schengen ülkesinin vatandaşı tarafından evlerinde kalma daveti almışsanız, daveti gönderen kişinin sizin adınıza bir mektup yazması gerekecektir. Bu mektubu daha sonra Schengen vize başvurunuzun bir parçası olarak verirsiniz. Ev sahibinin bu mektupta aranızdaki ilişkinin mahiyetini (birbirinizi nereden tanıdığınız vb.) açıklayan bilgiler paylaşması ve kendisini, kalacağınız süre boyunca size konaklama sağlayacak kişi olarak ilan etmesi gerekecektir. Davet mektubunun formatı ve içeriği hakkında daha fazla bilgi için lütfen başvuracağınız ülkenin konsolosluk ya da elçiliğiyle iletişime geçin.
 • Konsolosluk yetkilileri Schengen vize başvurunuzu incelerken kalmayı planladığınız yer ya da yerlerin adreslerini kontrol edecektir. Eğer adreslerden herhangi biri bile yetersizse (örneğin söylenilen otel aslında yoksa veya varsa bile otelde sizin adınıza rezervasyon yapılmamışsa), konaklama ispatı sunmakta başarısız olmanız sebebiyle vizeniz reddedilecektir. Bu yüzden konaklamaya ilişkin girdiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve başvurunuzu göndermeden önce bilgilerin tam ve geçerli olduğunu bizzat onaylayın.

Konaklama ve geçim ispatı oluşturma

 • Schengen vizeniz için konaklama ispatı oluşturmak adına ön otel/ev kirası ödemesi yapmanızın gerekmediğini lütfen unutmayın. Schengen vizesini alacağınızın bir garantisi yoktur ve otel için ön ödeme yaparsanız, başvurunuz reddedildiğinde paranızı geri alamayabilirsiniz. Seyahatiniz boyunca nerede kalacağınızı belirler ve vizenizi aldıktan (ya da Schengen bölgesine vardıktan) sonra konaklama ücretini ödeyecek maddi gücünüzün olduğunu kanıtlarsanız, konaklama ispatınız yeteri kadar ikna edici olacaktır.
 • Schengen bölgesine giriş ve çıkışınızla uyumlu olacak şekilde bir otel rezervasyonu yaptırmak, ön ödeme yapmadan konaklama ispatı sunmanın ikna edici yollarından bir tanesidir.
 • Özel konaklama, bazı durumlarda Schengen ülkesinde kalabileceğinize dair geçim ispatı da olabilir (vize süreniz boyunca Schengen bölgesinde kalmanız için yeterli maddi imkanlara sahip olduğunuzu kanıtlar). Eğer konaklamanız otel hediye fişi ya da bir akraba/ev sahibiyle birlikte kalacak olmak gibi herhangi bir ücret karşılığı olmadan sağlanıyorsa, Schengen vize başvurusundaki “geçim araçları” (means of support) kategorisindeki “konaklama sağlanıyor” (accommodation provided) kutucuğunu işaretleyin.
 • Alternatif olarak, konaklamanız için depozito ya da erkenden ödeme yoluyla ön ödeme yapmışsanız, bu da hem konaklama hem de geçim araçlarını, bir diğer deyişle seyahatinizi maddi olarak karşılama yeterliğinizi gösteren iyi bir ispat olacaktır. (Bu, Schengen vizenizin onaylanıp onaylanmayacağını belirleyen ana şartlardan bir tanesidir.)

Henüz nerede kalacağım belli değilse ne yapmalıyım?

 • Daha nerede kalacağınıza karar vermediğinizden belirli bir adresiniz yoksa (yani henüz nerede kalacağınızın ispatı bulunmuyorsa), en azından Schengen bölgesine vardığınızda konaklama ücretini ödemek için yeterli maddi imkânlara sahip olduğunuzu kanıtlamanız yerinde olacaktır.
 • Yine de başvurunuzda ikna edici bir konaklama ispatı sunarsanız, Schengen vizenizi alma ihtimaliniz bir o kadar artacaktır. Mesela nerede kalacağınızı henüz bilmiyor ama bir otelde rezervasyon yaptırmak için yeterli maddi imkânlara sahipseniz, bunu yapmanız iyi olacaktır (tabii başvurunuzda bu oteli birincil konaklama yeri olarak seçmeniz gerekir). Schengen bölgesine vardığınızda, hareket etmek ve istediğiniz yerde kalmakta görece özgürsünüzdür. Konsolosluk, başvurunuzda yazdığınız adreste kalıp kalmadığınızı büyük ihtimalle kontrol etmez (tabii bir suç işleyip polis tarafından aranıyor olmak gibi uç durumlar hariç).