SchengenVisas.com, Schengen Vize Şartları, Vize türleri ve geçerliliği ve tüm Schengen Üye Ülkeleri için Vize başvuru süreci boyunca yapılması gerekenler hakkında kapsamlı, doğru ve güvenilir bilgileri web sitesi (“Web Sitesi”) ziyaretçilerine/kullanıcılarına (“kullanıcılar” veya “siz” veya “sizin”) sunar. SchengenVisas.com (“SchengenVisas.com,” “Şirket” veya “biz” veya “Bize”), Web Sitesinin sahibi ve işletmecisidir.

LÜTFEN BU GİZLİLİK POLİTİKASINI DİKKATLİ OKUYUN. BU WEB SİTESİNE ERİŞEREK VEYA SİTEYİ KULLANARAK BU GİZLİLİK POLİTİKASI VE HÜKÜM VE ŞARTLARIMIZA İLİŞKİN TÜM KOŞULLARI OKUMUŞ, ANLAMIŞ VE BAĞLI KALMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. EĞER BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, BU SAYFADAN ÇIKIN VE BU WEB SİTESİNE ERİŞMEYİN VEYA WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN.

Bu Web Sitesi aracılığıyla sizden edindiğimiz kişisel bilgilere saygı duymaya ve bu bilgileri korumaya bağlıyızdır. Bu Gizlilik Politikasını kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımıza ilişkin bilgilerin yanı sıra, genel gizlilik uygulamalarımız hakkında bilgilendirmek için oluşturduk.

Bu Gizlilik Politikası ve gizlilik uygulamalarımızla ilgili soru ve endişelerinizle ilgilenmek için daima hazırızdır. Eğer müşteri hizmetlerimize ulaşmak isterseniz, lütfen bu Gizlilik Politikasının en sonundaki e-posta adresinden bizimle iletişime geçin.

Web Sitedeki deneyiminizi daha da iyileştirmek amacıyla durmaksızın yeni yollar bulmaya çalışırız ve gizlilik uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtması için bu Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebiliriz. Bu Gizlilik Politikasını belirli aralıklarla incelemenizi ve en güncel versiyon için Gizlilik Politikasının en üst kısmındaki “En Son Güncellendi” tarihini kontrol etmenizi öneririz. Eğer bu Gizlilik Politikasında değişiklik yaparsak, sizi bu sayfa aracılığıyla ve kendi takdir yetkimize dayanarak Web Sitemiz aracılığıyla bilgilendiririz.

Bu Gizlilik Politikasının Uygulanışı

Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizin veri sorumlusu olduğumuz her yerde, bir diğer deyişle, kişisel verilerinizin işlenişinin amaç ve yollarını belirlediğimiz her yerde geçerlidir.

Bu Gizlilik Politikası, bireylerden ve tek maliklerden Kişi Tanımlayabilir Bilgileri (aşağıda açıklandığı üzere) topladığımız yerleri içerir ve tüzel varlıklardan toplanılan verileri içermez.

Bu Politika erişme/kullanma şekli kişisel bilgisayar, mobil cihaz veya diğerleri fark etmeksizin, Kişiyi Tanımlanabilir Bilgileri toplamaya ilişkin her türlü yöntem için geçerlidir.

Web Sitemizi kullanırken, bizim kontrolümüzün dışındaki üçüncü taraflar tarafından işletilen ve kontrol edilen diğer web sitelerine yönlendirilebilirsiniz. Bu Politika, bu üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik uygulamaları için geçerli değildir.

Hangi Tür Kişisel Bilgiler Toplanır ve Bu Bilgileri Nasıl Kullanırız?

Kişi Tanımlayabilir Bilgi. Web Sitesi aracılığıyla çeşitli etkinliklerde bulunduğunuzda, bize e-posta adresi, IP adresi, online tanımlayıcılar ve gönüllü olarak sunulan diğer bilgiler gibi sizi tanımlada kullanılabilir kişisel bilgiler verebilirsiniz. Ayrıca İnternette hazır bulunan bilgileri de toplayabiliriz. Web Sitesiyle Facebook, Google veya Kişi Tanımlayabilir Bilgi alabileceğimiz üçüncü bir taraf aracılığıyla etkileşime girdiğinizde, Kişi Tanımlayabilir Bilgileri toplamamıza ve paylaşmamıza rıza göstermiş olursunuz. Size ürün ve/veya hizmet sunmak ya da üçüncü tarafların size ürün ve/veya hizmet sunmalarını sağlamak, Web Sitesinin işleyişini daha iyi hâle getirmek, pazarlama ve promosyon çabalarımızı iyileştirmek, Web Sitesinin kullanımını analiz etmek ve bu Gizlilik Politikasının aşağısında belirtildiği üzere üçüncü taraflarla olan deneyiminizi uygun bir hâle getirmek için Kişi Tanımlayabilir Bilgileri kullanabilir ya da paylaşabiliriz. Kişi Tanımlayabilir Bilgileri ayrıca sorun giderme, itiraz çözme, idari işleri halletme, sizinle iletişime geçme, ilgili mevzuatlara riayet etme ve hukuki yaptırımlarla iş birliği içinde olma amacıyla kullanabiliriz. Bu işlemlerin hukuki dayanağı sizin rızanız ya da Web Sitemiz ve hizmetlerimizin denetimi ve geliştirilmesi gibi bizim meşru menfaatlerimizdir.

Kişi Tanımlayabilir Bilgi Türleri:

          (i)  web sitemiz ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin verileri işleyebiliriz (“kullanım verileri”). Kullanım verileri IP adresiniz, coğrafi konumunuz, tarayıcı türü ve versiyonunuz, işletim sisteminiz, referans kaynağınız, ziyaret uzunluğunuz, sayfa görüntülemeleriniz ve web sitesindeki gezinti yollarınızın yanı sıra, ziyaretlerin zamanı, sıklığı ve örüntüsü gibi bilgileri içerebilir;

          (ii)  almaya onay verdiğiniz haberleşmeleri size gönderebilmek için bilgilerinizi işlemlerde kullanabiliriz (“haberleşme verileri”);

          (iii)  E-posta bildirimleri ve/veya haber bültenlerine abone olma amacıyla bize verdiğiniz bilgileri işlemlerde kullanabiliriz (“bildirim verileri”). Bizden promosyon e-postaları almak istemezseniz, bu Gizlilik Politikasının sonunda yazan e-posta adresinden bize e-posta atarak ya da herhangi bir e-postamızın altındaki “abonelikten çık” butonuna tıklayarak promosyon e-postası almaktan her an vazgeçebilirsiniz.

          (iv)  komutları yerine getirme ve değiştirme gibi sizin ve bizim aramızda olan olan hareketler hakkında sizinle iletişime geçmemiz için verdiğiniz bilgileri işlemlerde kullanabiliriz (“hareket verileri”).

Kişisel Verilerinizi Başkalarına Verme

Bu Kısımda belirtilenlerin dışında, Kişi Tanımlayabilir Bilgilerinizi satmayız.

Üçüncü Taraflar: Hosting hizmetleri ya da Web Sitesini işletme, e-posta ve/veya diğer haberleşmeleri gönderme, müşteri ve kullanıcı bilgileri ile veri tabanlarını yönetme gibi işlemleri yürütmeleri için üçüncü taraflarla anlaşabiliriz. Bu üçüncü tarafların bu işlemleri yerine getirmeleri için sizin kişisel bilgilerinize erişimleri olabilir.

Bununla birlikte, yaptığımız işler değiştikçe çeşitli aktifleri alabilir ve satabiliriz. Biz, ana şirket veya herhangi bir bağımlı ya da kardeş şirketler tarafından sahip olunan ve yönetilen aktiflerin  tamamının ya da bir kısmının satıldığı, atandığı, devredildiği veya başka bir şirket tarafından elde edildiği durumlarda, kullanıcılarımızdan alınan ve/veya kullanıcılarımız hakkındaki bilgiler, devredilen aktifler arasında olabilir.

Bu Kısımda belirlenen kişisel verilerin özel ifşaatlarının yanı sıra, ifşaatin gerekli olduğu durumlarda, tabi olduğumuz bir yasal zorunluluk gereğince veya hayati menfaatlerinizi ya da başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak amacıyla kişisel verilerinizi ifşa edebiliriz. Ayrıca kişisel verilerinizin ifşaatinin bir mahkemede ya da idari veya mahkeme dışı bir prosedürde kanuni hak taleplerinin tesisi, uygulanması ve savunması için gerekli olduğu durumlarda, bu veriler ifşa edilebilir.

Kişi Tanımlayamaz Bilgiler

Kişi Tanımlayamaz Bilgiler, belirli bir kişiyi tanımlamayan bilgilere denir. Bu bilgilerin içinde Web Sitemize gelmeden önce ziyaret ettiğiniz web sitenin Tek Tip Kaynak Bulucusu (Uniform Resource Locator ya da kısaltılmış adıyla URL), Web Sitemizden çıktıktan sonra ziyaret ettiğiniz web sitesinin URL’si, kullandığınız internet tarayıcısı türü, İnternet Protokolü (IP) adresiniz, telefon hattı bilgileriniz, mobil cihaz bilgileriniz ve Kişi Tanımlayabilir Bilgileri oluşturan genel ve/veya toplanmış konum bilgilerini içerebilir. Gizlilik Politikamızda da belirtildiği üzere çerez, web işaretçisi ve piksel etiketler gibi elektronik araçları kullanarak Web Sitemizi ziyaret ettiğiniz ya da kullandığınızda, biz ve/veya bizim yetkili üçüncü taraflarımız bu bilgileri otomatik olarak toplayabilir.

Biz Kişi Tanımlayamaz Bilgileri sorun çözmek, Web Sitesini yönetmek, trendleri analiz etmek, demografik bilgi edinmek, geçerli yasalara uymak ve hukuki yaptırımlarla iş birliği içinde olmak için kullanırız. Kullanıcılarımızın grup halinde toplanmış anonim verilerini; kullanım trendlerini analiz etmek ve uygun reklamcı, sponsor, müşteri ve alıcı bulmak gibi kanunlara uygun iş amaçlarıyla kullanma, devretme, satma ve paylaşma hakkınız saklı tutarız.

Kişi Tanımlayamaz Bilgilerin Verilmesi

Kişi Tanımlayamaz Bilgileri üçüncü taraf sağlayıcılar ve dışarısıyla paylaşabilir ya da ifşa edebiliriz. Örneğin toplu demografik bilgileri (bunun içinde Kişi Tanımlayabilir Bilgi bulunmaz) satabilir veya Web Sitesinin yönetimi amacıyla Kişi Tanımlayamaz Bilgi kullanımını ve kullanıcılarımızın istatistiksel bilgilerini takip ve analiz edebiliriz. Ayrıca bu toplanmış bilgileri promosyon amacıyla yayımlayabiliriz. Bu veriler bizim adımıza toplanır, bizimdir ve bizim tarafımızdan kullanılır.

Web Sitesine katıldığınızda reklam göstermek için üçüncü taraf sağlayıcıları kullanabiliriz. Bu şirketler, ağ etiketleri aracılığıyla sizin ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetlerin reklamlarını sunmak amacıyla Web Sitesini kullanımınız ve ziyaretiniz ile diğer web siteleri ve konumlara ziyaretleriniz hakkındaki Kişi Tanımlayamaz Bilgileri kullanabilirler. Reklam hizmet sağlayıcılarımız ve diğer üçüncü taraflar da bu Web Sitesini ve diğer siteler, uygulamalar, istikametler ve hizmetleri ziyaret ederek gösterdiğiniz ilgi alanlarına yönelik reklamlar sunmak için ve ayrıca aynı reklamları göstermemek amacıyla daha önce bir reklamı görüp görmediğinizi belirlemek ve diğer birtakım kanuna uygun iş amaçlarıyla zaman zaman takip teknolojisini kullanırlar. Bunu yaparken bu üçüncü taraflar bilgisayarınızın, mobil cihazınızın ve diğer cihazların üretici, model, ayarlar, özellikler (işlemci hızı, bağlantı hızı, tarayıcı türü, işletim sistemi ve cihaz belirleyici gibi), coğrafi konumunun yanı sıra, tarih/zaman damgası, IP adresi, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret saatleri, görüntülenen içerikler, izlenen reklamlar, site(ler), aplikasyon(lar), varış noktaları ve/veya geldiğiniz hizmet(ler) ve diğer tıklama verileri gibi kişi tanımlamayan bilgileri toplayabilirler. Üçüncü tarafların takip teknolojisi kullanımı, bu Gizlilik Politikasına değil, kendi gizlilik politikalarına tabidir ve aradaki bağlantıyla ilgili hiçbir sorumluluğumuz ve mesuliyetimiz olamaz.

Bu takip teknolojilerinin sunduğu hizmetlerden faydalanmak istemezseniz, http://www.aboutads.info adresini ziyaret ederek kullanımdan çıkabilirsiniz.

Çerezler

Bu web sitesinde çerez kullanırız. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı okuyun.

Do Not Track Yasal Uyarıları

SchengenVisas.com hedef reklamlar göstermek için ziyaretçilerini zaman geçtikçe ve üçüncü taraf sitelerde takip etmez ve bu yüzden Do Not Track (DNT) sinyallerine cevap vermez. Ancak bazı üçüncü taraf siteler size içerik sunacakları zaman tarayıcı etkinliğinizi takip edip sundukları şeyleri size uygun bir hâle getirirler. Eğer bu siteleri ziyaret ediyorsanız, üçüncü tarafların (özellikle de reklamcıların) takip edilmek istemediğinizi bilmeleri için tarayıcınızda DNS sinyallerini açmanızı sağlayan birtakım özellikler olabilir.

Sitelerin sizi takip etmemesi için Firefox’u nasıl ayarlayacağını öğrenmek istiyorsanız, bu sayfayı ziyaret edin: http://www.mozilla.org/en-US/dnt/

Sitelerin sizi takip etmemesi için Chrome’u nasıl ayarlayacağını öğrenmek istiyorsanız, bu sayfayı ziyaret edin: https://chrome.google.com/webstore/detail/do-not-track/ckdcpbflcbeillmamogkpmdhnbeggfja?hl=en-US

Sitelerin sizi takip etmemesi için Explorer’ı nasıl ayarlayacağını öğrenmek istiyorsanız, bu sayfayı ziyaret edin: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/use-tracking-protection#ie=ie-11

Apple Safari tarayıcısı artık Do Not Track (DNT) sinyallerine destek vermemektedir ama Mac’te Safari üzerinden çapraz site takibine engel olur: https://support.apple.com/guide/safari/prevent-cross-site-tracking-sfri40732/mac   

Sosyal bir özellik gibi Web Sitesinde içerik gömülü olan üçüncü taraflar, kullanıcının tarayıcısına çerez koyabilir ve/veya bir tarayıcının Web Sitesini belirli bir IP adresinden ziyaret ettiği bilgisine ulaşabilir. Doğrudan izin vermediğiniz sürece, üçüncü taraflar Web Sitesinden herhangi başka bir kişi tanımlanabilir bilgiyi toplayamaz.

Bilginin Aktarımını Onaylama

Bilgileriniz, gizlilik kanunlarının yaşadığınız yerdeki yargı yetkisi kadar koruyucu olmadığı başka bir eyalet, bölge, ülke veya hükûmet yargı alanına aktarılabilir ve burada sürdürülebilir. Bilgilerinizi herhangi bir eyalet, bölge, ülke veya diğer bir hükûmet yargı alanına taşıyabilir ve Birleşik Devletler ya da başka bir yerde bu bilgileri işleyebiliriz. Bu Gizlilik Politikasını onaylamanız ve bu bilgileri sağlamanız, bu gibi aktarımların tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bilgi Güvenliği

Kullanıcılar tarafından verilen kişisel bilgilerin gizliliğini koruma için makul tüm önlemleri alırız. Kişisel bilgilerinizi korumak için teknik, akdi, idari ve fiziksel güvenlik adımlarını kullanırız. Kişisel bilgilerinizin kaybı ve hırsızlığının yanı sıra, yetkisiz erişimi, dağıtımı, kopyalanması, kullanımı ve değiştirilmesine karşı koruma sağlamak için kısıtlı erişim ve parola ile şifreleme kullanımı gibi güvenlik önlemleri alınmıştır. Çalışanlarımız gizliliğinize daima saygı gösterecek şekilde eğitilmiştir ve kişisel bilgilerinize erişimi olan çalışanlar, kişisel bilgilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasına uygun gelecek şekilde kullanacaktır.

İnternet ve e-posta üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının tamamıyla güvenli olamayacağını ve bu sebeple kişisel bilgilerinizin her durumda korunacağının garantisini veremeyeceğimizi lütfen unutmayın. Örneğin dinleme, suistimal etme ve yanlış kullanıma veya değiştirmeye karşı koruma sağlayabileceğimizin ya da başkalarının kanun dışı faaliyetleri sonucunda bilgilerinizin erişilmeyeceği ve dışarıya sızdırılamayacağının garantisini veremeyiz. Bize verdiğiniz herhangi bir bilginin güvenliğini temin ve garanti edemeyeceğimizden bunun riskleri size aittir. Gönderdiğiniz kişisel bilgiler başkaları tarafından toplanabilir ve kullanabilir ve sonucunda diğer taraflardan istenmeyen mesajlar alabilirsiniz.

Reşit Olmayanlar

Bu Web Sitesi on sekiz (18) yaşından küçük çocuklara yönelik değildir. Eğer çocuğunuzun bize kişisel bilgilerini verdiğini fark ederseniz, lütfen aşağıdaki e-posta adresinden bize ulaşın. Eğer bu yaşın altındaki bir çocuğun bize kişisel bilgi verdiğini fark edersek, bu bilgileri kaldırmak için gerekli adımları atarız.

EEA İkamet Hakları

Bu Bölümde, Genel Veri Koruma Tüzüğü 2016/67 gereğince elinizde olabilecek hakları özet geçtik. Hakların bazıları karmaşıktır ve bu özetler detayların tamamını içermez. Bu sebeple, bu hakların tam açıklamaları için düzenleme kurullarının ilgili kanun ve rehberlerini okumanız gerekir.

EEA’daki veri koruma kanunlarına ilişkin asli haklarınız şunlardır:

(i)      erişim hakkı;

(ii)     düzeltme hakkı;

(iii)    silme hakkı;

(iv)     işlemeyi kısıtlama hakkı;

(v)      işlemeye razı olmama hakkı;

(vi)     verilerin taşınabilme hakkı;

(vii)    bir düzenleyici kuruma itiraz etme hakkı;

(viii)  verilen rızayı geri çekme hakkı.

Sizin, kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi öğrenme ve işlediğimiz durumlarda kişisel bilgilerinizle birlikte birtakım ek bilgilere erişme hakkınız vardır. Bu ek bilgiler verileri işleme amacı, ilgili kişisel verilerin kategorileri ve kişisel verilerin alıcısı gibi detayları içerir. Başkalarının hak ve özgürlüğü etkilenmediği sürece, size kişisel verilerinizin bir kopyasını veririz. İlk kopya ücretsizdir ama daha sonraki kopyalardan makul bir ücret alınabilir.

Hakkınızdaki her türlü yanlış bilgiyi düzeltme ve veri işleme amacına bağlı olarak hakkınızdaki herhangi bir eksik bilgiyi doldurma hakkınız vardır.

Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi fazla bir gecikme olmadan sildirme hakkınız vardır. Bu durumlar şunlardır: Toplanmış ya da işlenmiş kişisel verilerin, toplanma ve işlenme amacı için artık gerekli olmaması; onay tabanlı veri işlemeye verdiğiniz onayı kaldırmanız; uygun veri koruma kanunlarına göre veri işlenmesini reddetmeniz; veri işlemenin doğrudan pazarlama amacıyla olması; ve kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi. Ancak silme hakkının da istisnaları bulunur. Genel istisnalar, veri işlemenin gerekli olduğu durumları içerir: İfade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanma için, yasal bir zorunluluğa uymak için veya yasal hak taleplerinin tesisi, uygulanışı ve savunması için.

Bazı durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkınız vardır. Bu durumlar şunlardır: Kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz; veri işleme, kanunlara aykırı olsa da silmeye karşı olmanız; verilerinize veri işleme amacıyla artık ihtiyacımız olmasa da bu kişisel verileri yasal hak taleplerinin tesisi, uygulanması ve savunulması için istemeniz; ve veri işlemeye itiraz ettikten sonra doğrulanma sonucunun beklenmesi. Buna dayanarak veri işlemenin kısıtlandığı durumlarda, kişisel verilerinizi depolamaya devam edebiliriz. Ancak yalnızca sizin onayınızla; yasal hak talebininin tesisi, uygulanışı veya savunması için; diğer gerçek veya tüzel kişilerin haklarının korunması için; ya da önemli kamu yararları için verileri işleriz.

Kişisel verilerinizi işlememize kendi durumunuza bağlı olarak itiraz etme hakkınız vardır ancak bu, veri işlemenin şu sebepler için gerekli olduğu yasal dayanaklarla sınırlıdır: Kamu yararı için bir işin yerine getirilmesi ya da bize devredilen herhangi bir resmî yetkinin uygulanması; ya da biz veya bir üçüncü tarafın meşru bir hakkı takip amacı. Eğer böyle bir itirazda bulunursanız, veri işlemenin menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan meşru ve inandırıcı sebeplerinin bulunmadığı ya da veri işlemenin yasal bir hak talebinin tesisi, uygulanışı veya savunması için olmadığı durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesini durdururuz.

Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla (doğrudan pazarlama amacıyla profil çıkarma dâhil) işlememize itiraz etme hakkınız vardır. Eğer böyle bir itirazda bulunursanız, bu amaçla kişisel verilerinizin işlenmesine son veririz.

Kamu yararı için bir işin yerine getirilmesi adına gerekli olmadığı sürece, kişisel verilerinizi bilimsel ya da tarihî araştırma amacı veya istatistik kurma amacıyla işlememize belli başlı durumlarınız sebebiyle itiraz etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizi işlememiz için yasal dayanağımız şunlardır:

          (i)  rıza; veya

          (ii)  veri işlemenin sizin de dâhil olduğunuz sözleşmenin uygulanması için gerekli olduğu durumda veya sözleşmeye girmeden önceki talebinizi yerine getirme amacıyla. Bu veri işlemenin otomatik yollarla yapıldığu durumlarda, kişisel verilerinizi yapılı, yaygın bir şekilde kullanılan, bilgisayarlarca okunur formatta alma hakkınız vardır. Ancak bu hak, başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz bir şekilde etkilediği durumlar için geçerli değildir.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için yasal dayanağımızın rızanızın olduğu durumlarda, verdiğiniz rızayı istediğiniz zaman geri çekme hakkınız vardır. Rızayı geri çekme, geri çekme öncesindeki işlenmiş verilerin meşruluğunu etkilemez.

Kişisel verilerinizi işlememizin veri koruma kanunlarını ihlal ettiğini düşünürseniz, veri koruma konusunda sorumlu düzenleyici kuruma itiraz etme gibi yasal bir hakkınız vardır.

Aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşarak elimizdeki kişisel bilgilerinize erişebilirsiniz. Sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin bir kopyasını size göndeririz. Ancak gerekli olan zaman, masraf ve çabayı göz önünde bulundurarak, istediğiniz herhangi bir kişisel bilginizin kopyasını vermek için sizden makul bir ücret isteme hakkını saklı tutarız.

Bize ulaşarak, elimizdeki kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Eğer bu düzeltme talebini kabul etmezsek, düzeltme talebinde bulunulduğu ama düzeltilmediği açıklamasını bilgiye eklememiz için makul adımlar atmamızı talep edebilirsiniz.

Verilerin işlenmesine devam etmek için mükellefiyetsiz çıkarımızın veya yasal zorunluluğumuzun olduğu veya verinin ifşaattan muaf olabileceği durumlarda bu hakların bazılarının sınırlı olacağını veya kullanılamayacağını lütfen unutmayın.

Kaliforniya’da Yaşayanlar İçin Gizlilik Bildirisi

Eğer Kaliforniya Eyaleti’nde ikamet ediyorsanız ve bize kişisel bilgilerinizi vermişseniz, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanunu 2018 (“CCPA”) gereceğince bazı haklarınız vardır. Hangi kişisel bilgileri topladığımız, kullandığımız, ifşa ettiğimiz ve sattığımızı öğrenmeyi talep etme hakkına sahipsinizdir. Bilme hakkınızı kullanmak için bize ulaşın. Topladığımız ve bulundurduğumuz kişisel bilgilerinizin silinmesini talep etme hakkınız vardır. Bu hakkı kullanmak için bize e-posta gönderebilirsiniz. Kaliforniya Gizlilik Haklarınızı uygulamak için gönderilen talepleri doğrularız. CCPA’nın getirdiği hakların herhangi birini kullandığınız için bizim tarafımızdan ayrımcılığa uğramama hakkınız vardır.

Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara, size ilgi tabanlı reklamlar sağlayabilmek gibi ticari bir amaçla veririz. Çerezlerimizi almayı reddederek ya da tarayıcınızda depolanan tüm çerezleri silerek ve tarayıcınızı çerez kaydedilmeyecek şekilde ayarlayarak kişisel bilgilerinizin satılmasını reddetme hakkına sahipsinizdir.

Nevada Gizlilik Hakları

Nevada kanunu (SB 220), Nevada’daki müşterilerin bazı kişisel bilgilerin satımını reddetmelerine izin verir. Yukarıda da belirtildiği üzere, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara satmayız. Eğer Nevada’da ikamet ediyorsanız ve sorunuz varsa lütfen bize telefonla ve e-postayla ulaşın ya da Bize Ulaşın Bölümünde belirttiğimiz yerden bize yazın.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikasına ilişkin yorum ve sorularınız varsa ya da bu Gizlilik Politikasının ihlalini ihbar etmek istiyorsanız, bize aşağıdaki bilgiyi kullanarak ulaşabilirsiniz.

E-posta: [email protected]